Kiedy rozpoznajemy nadwagę i otyłość?

Kiedy rozpoznajemy nadwagę i otyłość?


Najważniejszym parametrem, który stosuje się do określenia stosunku masy ciała do wzrostu jest wskaźnik masy ciała BMI tzw. body mass index.
BMI = masa ciała (kg)/wzrost2 (m2).

Aby najprościej obliczyć wskaźnik masy ciała należy wagę (w kilogramach)
dwa razy podzielić przez swój wzrost (w metrach).
Np. 75kg /1,8m x 1,8m= 23.1kg/m2


Interpretacja wyniku obliczenia BMI:

BMI < 18,5 kg/m2       niedowaga,
BMI 18,5–24,9 kg/m2  prawidłowa waga,
BMI 25,0–29,9 kg/m2 nadwaga,

Wyróżniamy trzy stopnie otyłości:

BMI > 30,0–34,9 kg/m2  I stopień otyłości,
BMI > 35,0–39,9 kg/m2  II stopień otyłości,
BMI > 40,0 kg/m2          III stopień otyłości znany jako otyłość olbrzymia lub śmiertelna.Postawowe informacje rejestracyjne i rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18  tel. 607 345 345