Kiedy rozpoznajemy nadwagę i otyłość?

Kiedy rozpoznajemy nadwagę i otyłość?


Najistotniejszy parametr, który stosuje się do naprawy. wskaźnik masy ciała.
BMI = masa ciała (kg)/wzrost2 (m2).

Aby najprościej obliczyć masę masy należy należy wagę (w miernikach kilogramach)
dwa wskaźniki przez swój wzrost (w metrażu).
Np. 75kg /1,8m x 1,8m= 23,1kg/m2


Interpretacja kondensatora BMI:

BMI < 18,5 kg/m2 niedowaga,
BMI 18,5–24,9 kg/m2 prawidłowa waga,
BMI 25,0–29, 9 kg/m2 nadwaga,

Wyróżniamy trzy stopnie otyłości:

BMI > 30,0–34,9 kg/m2 I stopień otyłości,
BMI > 35,0–39,9 kg/m2 II stopień otyłości,
BMI > 40,0 kg/m2 III stopień otyłości znany jako otyłość olbrzymia lub śmiertelna.Postawowe informacje rejestracyjne i rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18  tel. 607 345 345